Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

my-whole-world
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasubiektywne subiektywne

May 24 2017

my-whole-world
my-whole-world
Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec.
— Marek Hłasko
my-whole-world
3980 a997 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.7
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
I chyba znów mi się tylko zdawało
my-whole-world
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromnoicoztego noicoztego viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
Reposted fromawakened awakened viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.
— Agnieszka Osiecka
my-whole-world
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
7970 125c
my-whole-world
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
my-whole-world
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

May 13 2017

my-whole-world
Kochanie, oboje wiemy.
Że noce zostały stworzone głównie po to, by mówić rzeczy, Których nie możesz wypowiedzieć następnego dnia
— Arctic Monkeys
Reposted fromgdybam gdybam
my-whole-world
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viagdybam gdybam
my-whole-world
Dobroć też jest siłą, chociaż tak często wygląda na słabość.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromzielono zielono viagdybam gdybam
my-whole-world

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viagdybam gdybam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl