Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

my-whole-world
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord viaolcaa olcaa
my-whole-world
Miała spojrzenie kogoś, kto miał jakąś wiarę, nieważne w co, lecz stracił ja w ułamku sekundy. (...) już wtedy wiedziałem, że ona wchodzi mi pod skórę przez oczy, przez otwory w ciele, że będę o niej myślał wtedy, kiedy nie powinienem. Że będzie mnie rozpraszać.
— Żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viaolcaa olcaa
my-whole-world

"Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.''

— Izabela Sowa
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaolcaa olcaa

April 25 2017

my-whole-world
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaevuszka evuszka

April 23 2017

1149 9d17 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viavanitaas vanitaas

April 19 2017

0860 9686
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
my-whole-world
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
my-whole-world
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viaTommekk Tommekk

April 17 2017

my-whole-world
9344 b4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaboli boli
my-whole-world
5250 431b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaboli boli
my-whole-world
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viaboli boli

April 14 2017

my-whole-world
Nie wiedziałam czy kiedykolwiek będę potrafiła jej wybaczyć. Byłam gotowa zrobić wszystko, żeby nigdy więcej jej nie spotkać. Jej kłamstwa, fałszywy wzrok i cała masa niepotrzebnych słów, które nie miały dla mnie żadnej wartości. Tego dnia zrozumiałam co znaczy uśmiercić osobę, która nadal żyje. Każdego dnia wracała ze zdwojoną siłą, wracała za dnia i wracała w nocy. Była winna wszystkiemu złu, które wkradło się do mojego życia. ' I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.' Boże, nie rozumiałam jak każesz mi wybaczyć. Nie rozumiałam jak mam wyciągnąć rękę do osoby, która chwile temu podcięła mi skrzydła; do osoby, która zabrała wszystko, co wywoływało uśmiech na mojej twarzy. 
 
Tego dnia patrzyła mi w oczy i najzwyczajniej na świecie brakowało jej odwagi. 
  
Boże, z perspektywy czasu myślę.. że nigdy nie byłam bardziej odważną kobietą niż tamtej nocy. 
— Diary
my-whole-world
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaevuszka evuszka
my-whole-world
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaevuszka evuszka
my-whole-world
Są ludzie, których uprzejmość gorsza jest od bezczelności. 
— Antoni Czechow

April 11 2017

my-whole-world

April 07 2017

my-whole-world
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viachica chica

March 29 2017

my-whole-world
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viabrzask brzask
9565 8b4d 500

infinitetext:

Jean Aurel, De l’amour, 1964.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl