Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

my-whole-world
Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.
— Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę

September 10 2017

my-whole-world
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaevuszka evuszka

September 08 2017

my-whole-world
Najbardziej bolą szanse, których nie wykorzystaliśmy. Marzenia, które rozbiły się o beton. Najbardziej bolą ludzie, których mijamy, którzy wiecznie wszędzie się śpieszą. Najbardziej żałujemy tego, czego nie mieliśmy odwagi zrobić, a co pulsowało w naszych sercach.
— Kaja Kowalewska
my-whole-world
Ludzie żyją przeszłością, a nie teraźniejszością. Spoglądają w dawne okna, jakby chcieli oszukać czas. Skłamać mu w serce. A przecież zły czas nie ma serca. Jest pusty i bezwzględny, bo zabrał miłość i pozostawił kolce. Ale ludzie i tak wierzą, że wszystko można zawrócić. Że wszystko może być jeszcze. I w ten sposób ucieka im nowy, dobry czas. Marnują teraźniejszość na rozpamiętywanie. Tracą tu i teraz.
— Kaja Kowalewska / nowe książki
my-whole-world
Czasem jeszcze się boję i dlatego uciekam. Czasem tylko przed deszczem. Częściej jednak przed tobą.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych

September 07 2017

my-whole-world
-Nie obchodzi Cię co myślą o Tobie inni?
-Obchodzi, do pewnego stopnia. Każdego obchodzi. Ale jeśli zamierzasz mnie osądzać, najpierw musisz wiedzieć, jaki naprawdę jestem. Nie wystarczy tylko to, co zechcę Ci powiedzieć. Wolę być uczciwy we wszystkim i pozwolić Ci zadecydować, czy chcesz ze mną rozmawiać, czy nie.
— Nicholas Sparks - 'Spójrz na mnie'
my-whole-world
W końcu górowała nade mną jak gigantyczny anioł, jak niebo utkane z poczucia winy, długów i wyrzutów sumienia.
my-whole-world
Musiała też przyznać, że docenia szczerość, z jaką mówił o swojej przeszłości. Gdyby czekał do dzisiaj z ujawnieniem tych niespodzianek, poczułaby się zmanipulowana i zła, może nawet przestraszona. Silna fascynacja, którą w niej wzbudził, ulotniłaby się bez śladu i zastanawiałby się, w czym jeszcze skłamał. Nikt nie lubi złotych obietnic kończących się rozczarowaniem.
— Nicholas Sparks - 'Spójrz na mnie'

July 02 2017

my-whole-world
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasubiektywne subiektywne

May 24 2017

my-whole-world
Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec.
— Marek Hłasko
my-whole-world
3980 a997 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.7
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromnoicoztego noicoztego viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
Reposted fromawakened awakened viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.
— Agnieszka Osiecka
my-whole-world
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahiddentolabel hiddentolabel
my-whole-world
7970 125c
my-whole-world
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl